Brennan Healing Science

“Healing is bringing Remembrance to those places that have forgotten their Divine Essence.”

Brennan Healing Science®

Brennan Healing Science® heeft een holistische en holografische benadering van gezondheid en welzijn. Uniek aan deze vorm van energy healing is de multidimensionale helingswijze. Brennan Healers werken niet alleen op de dimensie van de aura (persoonlijkheid), maar ook op de dimensie van de Hara of Hoger Zelf (zie Higher Self Alignment Healings) en de Essentie van de cliënt. Dit maakt een diep en duurzaam helingsproces mogelijk.

Hoewel heling in een flits van een seconde kan plaatsvinden, is het vaak een zich ontvouwend transformatieproces. Geïnitieerd door een verschuiving in bewustzijn. Om het bewustwordingsproces in de problematiek te initiëren, integreer ik conversatie, energie- en lichaamsbewustzijn in de sessies.

Barbara Brennan®

Barbara Brennan® is een wereldberoemd spiritueel leider, healer en leraar. Ze is voormalig NASA-wetenschapper en heeft verschillende diploma’s op het gebied van filosofie, theologie en (atmosferische) fysica. Ze wijdde haar leven aan het verkennen van het menselijke energiebewustzijnssysteem. In 1982 richtte zij de Barbara Brennan School of Healing Science op, een gerenommeerde internationale trainingsschool voor energy healing.

Meer info over Brennan kun je hier vinden.

Voor Wie

Voor alle individuen die ernaar verlangen zichzelf te helen en transformatie in hun leven te initiëren. Ik noem dit het pad van Awakening. We zijn een periode ingegaan waarin mensen steeds meer ontwaken in hun goddelijke essentie en volledige potentieel. Ik ben hier om individuen te ondersteunen op deze reis.

Hulpvragen kunnen zich voordoen op fysiek, energetisch, mentaal, emotioneel of spiritueel vlak. Je bent van harte welkom met vragen over jouw specifieke hulpvraag.

Mogelijke hulpvragen:

  • Het verlangen om je hart te openen.
  • Het niet veilig voelen in je lichaam of hier op aarde.
  • Een periode doormaken van diepe gevoelens, verandering en transformatie, of een donkere nacht van de ziel.
  • Gezondheidsproblemen in combinatie met de wens om bewustzijn te verwerven in de problematiek.

Zie de pagina met veel gestelde vragen voor meer informatie over energy healing en praktische zaken.

Brennan Healing Science®, Barbara Brennan® and Barbara Brennan School of Healing® zijn handelsmerken van  Barbara Brennan, Inc

Hoe Ik Werk

Tijdens de online sessies creëer ik energetisch een sacred healingspace waarin de sessie plaatsvind. In de healing sessies combineer ik mijn intuïtie, kennis van energy healing technieken en specifieke begeleiding gegeven door spirithelpers. Ik ‘luister’ op een dieper niveau naar de behoefte van de cliënt en het bewustzijn van het gebied van de klacht. Ik stel mij open voor de hoge, helende frequenties die door mijn wezen en handen stromen. Ik fungeer als geleider en faciliteer een helende ruimte voor cliënten in hun zelf geïnitieerde helingsproces.

De sessies beginnen met delen, reflecteren en invoelen. Daaruit volgt de healing.
Je bent enorm welkom, met al je verlangens, behoeften, angsten, gevoelens en Essentie.

Tarief

Intake 20 Minuten: 25 Euro

Een intake sessie wordt gepland in het geval van een hulpvraag die meerdere sessies omvat.

Healing Sessie 75 Minuten: 130 Euro

Bij ontoereikende financiële resources kunnen we in overleg tot een persoonlijke korting komen.